Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Zakúpiť projekt / Buy project
Arduino ESP8266 ESP32 PHP, HTML MySQL HX711 IoT Ethernet WiFi Sigfox Lora, LoraWan GSM, NB-IoT

Včelárska váha


 • Včelárska váha má využitie predovšetkým pri vážení úľov a včelých produktov.
 • Váha je pripojená do internetu, alebo do vlastnej aplikácie s využitím rôznych prenosových technológii.
 • Váha pre váženie používa analógovo-digitálny prevodník - HX711 s rozlíšením 24-bitov, ktorý slúži na veľmi presné merania s prenosťou na desatiny gramu. Možnosť vážiť gramy, až desiatky kilogramov.
 • Možnosť prenášať namerané údaje do databázy cez Ethernet modul/shield, WiFi modul, alebo s využitím IoT sietí LoraWan, Sigfox, NB-IoT, prípadne GSM/GPRS sieť / 3G, prípadne vlastná Lora sieť.

 • Hardvér pre prenos údajov


 • Arduino Uno R3
 • Ethernet shield W5100
 • Ethernet modul W5500
 • Sigfox modem WISOL
 • Lora modul
 • SIM-800 - GSM